De ce un soft legislativ trebuie să ofere GARANŢII şi care sunt acestea


Achiziţia softului legislativ presupune satisfacerea nevoii dumneavoastre de a cunoaşte:


- prevederile oricărui act normativ la zi, cât mai curând după publicare

- forma actualizată a unui act cât mai rapid după apariţia actului modificator

- actele cu caracter de normă (deci nu numai normele de aplicare) asociate unui act

- actelor comunitare de care trebuie să ţineţi cont în aplicarea legislaţiei naţionale


La acestea se adaugă garanţia pentru economisirea timpului dumneavoastră. Eficienţa dumneavoastră este dependentă de timpul disponibil pentru analiză şi nu pentru căutarea informaţiei

Din aceste considerente apreciem că pentru a fi respectate aceste garanţii minimale prezentate mai sus este deosebit de important ca furnizorul softului legislativ să prezinte ” în fapt” şi nu în vorbe aceste garanţii. În acest context trebuie ca furnizorul să facă dovada pentru “transmiterea rapidă a tuturor” acestor informaţii, dar mai ales în “forma corectă”


Cum verificaţi “buna credinţă” a acestuia?

Cereţi dovada că:

- face mai multe actualizări pe zi

- în perioada de testare a produsului verificaţi în cât timp sunt transmise formele actualizate (consolidate) ale actelor

- încheiaţi contractul contra cost pentru 1 – 3 luni pentru a vă convinge de respectarea clauzelor din contract

- verificaţi existenţa opţiunii pentru actele cu caracter de normă direct pe articole

- verificaţi corelarea directă pe articole a legislaţiei comunitare de care suntem din ce în ce mai mult dependenţi la aplicare

- testaţi cum răspunde produsul oferit pentru problemele dificile de căutare cu care vă confruntaţi.


Dovada cea mai importantă este certificarea informaţiei actualizate furnizate de softul legislativ. Prezenţa specialiştilor în drept, pe bază de contract cu Furnizorul, vă oferă garanţia că beneficiaţi de un program legislativ riguros.

Aceasta este ultima problemă delicată apărută în 2012 în legătură cu formele actualizate ale actelor, când numeroşi furnizori au oferit soluţii greşite, cu consecinţe deosebit de grave pentru beneficiari mai ales din instituţiile publice. Aceste situaţii au fost generate de necunoaşterea de către realizatorii formelor actualizate (a actelor) a tehnicii legislative privind modalitatea de aplicare a succesiunilor de modificări sau abrogări a unor articole, paragrafe, alineate.


În cazul softului legislativ EUROLEX toate aceste garanţii există şi sunt transparente. Certificarea informaţiei furnizate de programul legislativ EUROLEX este legată de contracte cu instituţii şi persoane de referinţă prezentate în pagina Parteneri