Modulele necesare


Spre deosebire de alte produse legislative, la achiziţia cărora pentru alte informaţii decât cele privitoare la modulul achiziţionat trebuie să plătiţi suplimentar pentru fiecare „opţiune”, realizatorii softului legislativ Eurolex vă oferă implicit la fiecare modul achiziţionat:


- Modulul Legislaţie&jurisprudenţă naţională

a) legislaţia şi jurisprudenţa naţională

b) consultarea tuturor dicţionarelor

c) prin butonul Optiuni puteţi accesa:

     i) principalele codificări (CAEN, CPV etc)

    ii) diverse dicţionare

   iii) modele de acţiuni şi contracte

   iv) calculatoare de taxe, tva, impozit pe salariu

    v) doctrină

   vi) alte informaţii utile

- Modulul Legislaţie&jurisprudenţă comunitară

a) legislaţia şi jurisprudenţa comunitară

b) consultarea dicţionarului de termeni comunitari

c) prin butonului Optiuni puteţi accesa:

     i) Fiscalitatea în europeană (contra cost în funcţie de abonament )

    ii) Norme de Drept Penal Comunitar (contra cost în funcţie de abonament )

   iii) modele de acţiuni şi proceduri

   iv) doctrină

    v) dicţionarul comunitar

   vi) alte informaţii utile


- Modulul Noile coduri

Modulul dedicat noilor coduri nu se limitează la simpla prezentare a corespondenţei dintre unele articole ale noului cod şi articole din codul anterior.

Această corespondenţă este realizată la nivel analitic, pe alineate, cu:

- prevederi din vechiul cod

- alte acte normative interne sau internaţionale care sunt sursa noilor prevederi

În baza acestei corespondenţe analitice pentru toate articolele preluate din legislaţia anterioară este ataşată jurisprudenţa aplicabilă, hotărârile CEDO, DCC, RIL şi numeroase comentarii


După cum puteţi constata, aparent mai scump, în realitate preţul pentru informaţia primită este mult mai mic decât în cazul altor produse.

În funcţie de ocupaţia dumneavoastră specifică puteţi alege unul sau mai multe module care vă oferă un orizont foarte larg de informaţii.

Ne permitem să facem o sugestie celor care sunt avocaţi, consilieri juridici sau reprezintă firme mari care fac export:


Cunoaşterea legislaţiei comunitare, a fiscalităţii din statele europene,

devine o obligaţie pentru a nu avea surprize în tratarea anumitor probleme,

inclusiv privind aplicarea legislaţiei naţionale