Modulul legislaţie & jurisprudenţă comunitară


Softul legislativ EUROLEX operează pe cea mai completă bază de date cu legislaţia comunitară în modul cel mai comod pentru dumneavoastră. Acest deziderat este realizat prin legăturile directe dintre cele două baze de date (naţională şi comunitară). Modulul este actualizat zilnic, atât cu actele curente publicate în jurnalul uniunii europene, dar şi cu acte mai vechi, solicitate de clienţi şi traduse de o echipă specializată pe legislaţie europeană. Conţinutul bazei de date este următorul:

a) legislaţie comunitară – din 1957 la zi, peste 30.500 acte, multe acte, ca urmare a modificării lor, au forma consolidată (actualizată)

b) legislaţie comunitară în engleză, franceză

c) jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, din 1967 la zi, peste 4000 hotărâri, odonanţe şi comunicate

d) fiscalitatea în statele U.E. ( taxa de timbru asupra succesiunii şi donaţiei, impozitul pe societăţi, pe venit, t.v.a., pentru evitarea dublei impuneri, alte impozite şi taxe)

e) doctrină (peste 550 de titluri din perioada 1992 la zi, peste 280 articole integrale din perioada 1992 -2005)

f) normele de drept penal comunitar (NDPC) sunt prezentate într-un material special dedicat acestora şi puse în corespondenţă cu codul penal naţional în vigoare şi alte prevederi internaţionale în materie

g) alte opţiuni disponibile (incluse în preţ):

- dicţionar român/englez de termeni comunitari

- acţiuni, proceduri

- instanţe, instituţii, organisme