Motoare de căutare


Modulul de jurisprudență are aceleași motoare de căutare eficiente folosite la găsirea actelor normative din legislație, filtrele de selecție a jurisprudenței au aceeași structură, adaptată specificului domeniului.

Menționăm și în cazul jurisprudenței importanța filtrului privind domeniul de încadrare


Acesta este un criteriu care detașează EUROLEX de programe legislative similare, deoarece prezintă numeroase nuanțe în selectarea unei problematici de interes din practica instanțelor naționale și europene.


Am menționat existența SINTEZELOR care oferă un tablou complet al problemelor analizate pe un articol din textul legii, dar mai mult, sunt aduse în discuție și abordate decizii ale CJUE, CEDO, atunci când problema a fost tratată și în jurisprudența europeană.


Piramida forței juridice a soluțiilor CJUE, CEDO, CCR, ICCJ – RIL, HP este un reper care trebuie avut în vedere atunci când aveți de rezolvat o problemă de drept. Acest aspect este tranșat de faptul că interpretarea instanței de contencios european, în virtutea principiului subsidiarității, se impune față de instanța de contencios constituțional național.”<


Redăm o imagine pentru articolul 42 din Legea 85/2014, legea insolvenței. Sinteza vă aduce în atenție, în prim-plan, modul în care este tratat acest subiect la CJUE, fără să mai fie necesar să faceți căutări în modulul UE pentru a afla cum apreciază Curtea aceste situații de criză a societăților.


În SINTEZA pe acest articol (42) găsiți peste 65 de trimiteri la soluții care acoperă toate aspectele întâlnite în practica instanțelor.


Acesta este unul din motivele care face softul legislativ EUROLEX deosebit de util pentru documentarea oricărei persoane interesate de o problemă de drept.
După cum se poate constata din Cuprinsul afișat în partea stângă, privitor la acest articol, vă sunt indicate considerente ale CJUE, CCR, INM, dar și din practica instanțelor naționale.


Problemele de drept indicate în cuprins sunt detaliate în textul sintezei, cu specificarea deciziilor din care au fost extrase. Deciziile, însă, pot fi vizualizate și în integralitatea lor, prin intermediul hyperlink-urilor, care vă direcționează în text la pasajul citat în sinteză.