Modulul legislaţie & jurisprudenţă naţională


Vom prezenta distinct cele două componente (legislație și jurisprudență) și vom puncta elementele care dau nota de unicitate a softului legislativ față de alte produse similare existente pe piață.

Pentru orice persoană interesată de cunoașterea și aplicarea legislației naţionale sau europene, vom căuta să prezentăm argumentele pentru care merită să treacă la utilizarea programului (softului) legislativ EUROLEX. Câteva din elemente de personalitate ale produsului, care fac distincția de alte softuri existente pe piață:


I. Legislație națională


I.1 Existența a peste 230.000 de acte din legislația națională la care se adaugă actele europene, jurisprudența națională și europeană, presă juridică și doctrină generează un tablou complex pentru orice utilizator. Softul legislativ EUROLEX reușește să centreze toate conexiunile nu numai pe actul normativ, ci chiar pe articolele sale, universul complex al conexiunilor dintre acte este sistematizat și organizat astfel încât să devină simplu și clar pentru utilizator, oferind un volum de informații imens doar cu un simplu click pe meniul care interesează utilizatorul, fără a mai fi nevoie de alte căutări în baza de date.


Tabloul sinoptic al tuturor acestor conexiuni este redat în imaginea următoare


I.2 La nivelul anului 2023 este singurul produs care are Cuprins pentru toate tipurile de documente existente în bazele de date (legislație, jurisprudență, presă, doctrină, comentarii). Care sunt avantajele existenței Cuprinsului în textele softului legislativ EUROLEX?:

  • efectul smart creat prin prezentarea logică și intuitivă a textului în cauză;
  • permite lectura rapidă și selectivă a textelor, urmărirea subiectelor de interes din acestea;
  • marchează corelațiile dintre articolele actelor în conexare sau a ideilor de referință din documentele cu care interacționează;
  • joacă rolul de indicator al anumitor funcții, care scutesc utilizatorul de alte prelucrări.


Vă prezentăm o imagine care transmite mai mult decât mie de cuvinte


În cazul art. 444 din Cod proc. civ. sunt evidențiate legăturile acestuia cu spețele asociate, dar și legăturile cu Istoricul modificărilor, comentariile (butoanele aprinse în partea superioară ). În cazul speței din imagine, Cuprinsul vă ghidează în text exact către paragraful care atinge subiectul.


Se pot remarca astfel:

  • deschiderea simultană a mai multor acte;
  • economia de timp pentru efectuarea analizei problemei de drept;
  • logica și eficiența structurării informațiilor din BD (baza de date);
  • poziționarea pe articol indică utilizatorului și existența altor informații care îl pot interesa.

Pentru orice utilizator, indiferent de pregătirea lui juridică, programul legislativ îl ajută să obțină cu ușurință răspunsul la orice întrebare legată de legislație și aplicarea ei, cu un minimum de efort, folosind instrumente rapide de căutare, dar mai ales prin multitudinea de informații conexe atașate oricărui articol din textul legilor, ordonanțelor sau altui act normativ


I.3 Evidențiem acum câteva informații obţinute, fără prelucrări, direct pe act, care în prezent sunt accesibile numai în programul legislativ EUROLEX.

La poziționarea pe un act devin active o serie de butoane care vă oferă informații disponibile, direct între articole, despre:


I.3.1 Armonizarea actului din legislația națională cu actele europene,


Legătura de Armonizare a legislației noastre cu legislația europeană poate fi vizualizată direct în momentul plasării pe actul respectiv; la click pe butonul Armonizare apare lista cu articolele armonizate din legislația națională și textul articolului din legislația europeană)

Exemplu Codul fiscal


Lista armonizărilor direct pe articole actului național:I.3.2 Totul despre actul curent buton care la accesare vă dă direct, fără alte prelucrări, toate conexiunile unui act cu actele din BD care au corespondența cu articolul din actPentru toate aceste informații, în alte programe legislative este necesară efectuarea de alte căutări suplimentare, fapt care reprezintă un câștig de timp, pe care îl estimăm de 15%-20% pentru dumneavoastră; la acest avantaj trebuie adăugat și rolul pe care îl joacă organizarea și prezentarea logică a acestor informații, direct între articolele actelor conexate.

Alte detalii vedeți accesând paginile: Informații directe: Juriști, respectiv Economiști


I.3.3 Legătura cu actele europene, prezentată la accesare prin butonul Totul despre actul curent, folosind meniul Legături cu acte europene (comunitare)Detaliu pentru articolul din imagineI.3.4 Informații speciale care în cazul actelor republicate vă dau legăturile care se păstrează cu acte anterioare republicării

Exemplu: Codul munciiDetaliu