Noul Cod de procedură civilă


Principiile funcţionale ale produsului


Tematica din Noul Cod de procedură civilă (NCPC) este prezentată din următoarele puncte de vedere esenţiale pentru orice utilizator de informaţie juridică:

relaţia directă între textele articolelor cu texte din legislaţia anterioară ca sursă de drept reţinută întocmai sau exprimată conform noilor uzanţe (peste 17 acte)

existenţa unor elemente informative adiacente acestora care oferă un sprijin practicienilor dreptului (practica instanţelor, CEDO, RIL, deciziile CC, derogări, note/comentarii de specialitate etc.)


Funcţionalitatea produsului constă în posibilitatea utilizării acestuia în ambele sensuri:

de la Noul Cod de procedură civilă spre legislaţia anterioară sau

de la legislaţia anterioară spre Noul Cod de procedură civilă.


Modalităţile de semnalare a informaţiilor


Deschizând NCPC sau un act cunoscut din lista afişată, avem prezentarea acestuia pe bază de cuprins care indică direct prin marcaje informaţiile disponibile. Articolele din cuprins care au:

corelaţii cu legislaţia sunt marcate cu albastru

speţe, CEDO, RIL, decizii ale CC, derogări sunt marcate cu galben

comentarii sunt marcate cu mov

când există două sau mai multe opţiuni, culorile menţionate apar concomitent


Note

1. Corelaţia între NCPC şi legislaţia anterioară se face la nivel de articol, alineat, literă cu maximă acurateţe. Uneori textul nu este identic, dar conţinutul juridic este acelaşi.

2. Corespunzător existenţei acestor informaţii pe articol, în partea superioară se aprind butoanele în culorile menţionate mai sus semnalând existenţa informaţiilor ataşate.


Vom ilustra ideile expuse anterior prin exemple, selectând articole conform structurii NCPC – pe cărţi sau acte din legislaţia de până acum care au fost frecvent utilizate anterior apariţiei NCPC şi vom oferi informaţii conform ambelor modalităţi de abordare a problemei de drept.


I.1. Relaţia directă – de la Noul Cod proc. civ spre legislaţia anterioară


Alegem art. 6 din NCPC şi vom prezenta succint ce informaţii sunt disponibile direct pe ecran pentru utilizator aşa cum au fost prezentate la Principii funcţionale.

Conform legendei de culori descrise şi a butoanelor care devin active, observăm că dispunem de următoarele informaţii:

a) corelarea acestui articol cu prevederile Convenţiei din 1950 şi L. nr. 304/2004 actualizată.


Exemplul ales este relevant pentru modul în care sunt tratate situaţiile posibile; remarcăm faptul că nu toate alineatele unui articol pot avea corespondent, în cazul de faţă este redată această corelare punctual, în sensul că doar alineatul 1 are corespondenţă cu aceste documente şi sunt redate textele care au fost parţial sau integral transpuse, după cum se poate remarca şi din imagine:b) adiacente: speţe, note / comentarii

Redăm un comentariu privitor la acest articol, dar sigur că pe parcurs, prin programul de actualizare, practica şi apariţiile în presa de specialitate, pe site-uri vor completa aceste informaţii cu noi elemente.Conform aceluiaşi raţionament, alegem art. 10 din NCPC şi vom prezenta succint ce informaţii sunt disponibile direct pentru utilizator aşa cum au fost prezentate la Principii funcţionale. Conform legendei de culori descrise şi a butoanelor care devin active, observăm că dispunem de următoarele informaţii:


a) corelarea acestui articol cu prevederile art 1081 din Vechiul Cod de procedură civilăb) iar conform legendei de culori este semnalată prezenţa unor speţe, destul de numeroase de la diverse instanţe (ICCJ, curţi de apel etc.)

Aceste speţe au fost selecţionate deoarece soluţiile pronunţate sunt aplicabile şi în cazul noii formulări date art. 10 din NCPC.c) un număr de două comentarii, din care redăm pe cel prezentat de domnul judecător

Lapadat la Conferinţa din 27-28 mai 2011 de la Timişoara când a fost prima discuţie pe marginea noilor coduriVom face o altă exemplificare în cazul art. 92, articol care face obiectul conferinţei de la Târgu Mureş şi în cazul căruia remarcăm aplicabilitatea a numeroase decizii ale instanţelor, dar şi prezenţa unor recursuri în interesul legii (RIL – Decizia 32/2008 a ICCJ). Imaginea redă o parte din Decizia 1891/2011.
Vom continua prezentarea noastră cu câteva exemple de utilizare a produsului în care vom indica alte articole pe care pot fi consultate hotărâri CEDO, cum ar fi: articolele 60, 475, 503 ,613, 982.

În cazul art. 60 sunt redate atât modul de preluare a prevederii, cât şi hotărârea CEDO aferentă art. 49 din Vechiul Cod de procedură civilă.Vom exemplifica situaţia unor derogări de la prevederile unor articole ale Vechiului Cod de procedură civilă, preluate de noul cod. Exemplificăm situaţia articolului 420 care preia din vechiul cod prevederi ale art. 261 şi 264.


Comentariu.

Legea 247/2005, la art. 5 prevedea următoarea derogare de la art. 264 din vechiul cod:


“… (2) Prin derogare de la art. 264 din Codul de procedură civilă, motivarea hotărârilor pronunţate în cadrul proceselor funciare trebuie făcută în maxim 7 zile de la pronunţare.”


ceea ce reprezenta o accelerare a judecăţiiContinuăm cu informaţiile prezente în cazul art. 701, care arată multitudinea de conexiuni care se pot face pe noile texte, deoarece pe acesta avem toate tipurile de conexiuni, evidenţiate prin butoanele care au devenit active.
II.2. Plecând de la legislaţia anterioară spre Noul Cod de procedură civilă


Încheiem această scurtă prezentare a utilităţii produsului plecând de la legislaţia cunoscută spre noul cod.

1. Redăm o parte din lista surselor de drept folosite în noul cod, care sunt afişate în partea dreaptă
2. Exemplificăm cu situaţia unui act din care s-au preluat numai trei articole, şi în cazul acestora parţial anumite alineate.