Reguli de utilizare


Prin activitatea de până acum, ştiaţi foarte bine anumite articole din vechile coduri sau alte acte normative. În rezumat, sunt posibile două situaţii:

a) Ştiţi articole din vechea reglementare şi vă întrebaţi dacă acestea se regăsesc parţial sau integral în textele noilor coduri,

b) Ştiţi secţiunea sau chiar articolul din noile coduri şi vă interesează dacă puteţi afla cum era reglementată acea instituţie în legislaţia anterioară.

Softul documentar EUROLEX noile coduri – corelaţii cu legislaţia vă dă un răspuns în ambele situaţii în baza unor liste de corelaţii stabilite de realizatorii produsului. Vom prezenta cele două situaţii expuse anterior, presupunând că sunteţi un avocat şi trebuie să precizaţi temeiul legal al cererii pe care urmează să o înaintaţi instanţei, iar pentru al doilea mod, presupunând că sunteţi un magistrat care a primit un dosar şi trebuie să-l judecaţi.

În ambele situaţii parcurgeţi următorii paşi.

Accesaţi Noile coduri – corelaţii. Se deschide un ecran şi în partea stângă aveţi noile coduri. Alegeţi unul din acestea şi daţi click.

În dreapta vă apare lista prestabilită cu actele anterioare cu care este corelat. Dacă actul care vă era cunoscut apare în partea dreaptă, înseamnă că o parte din prevederile acestuia au fost preluate în codul respectiv. În caz contrar trebuie să treceţi la modul de lucru b)

În situaţia a), adică atunci când ştiţi articole din vechea reglementare, daţi dublu click în coloana din dreapta pe codul sau actul anterior cunoscut. Se deschide o nouă fereastră care are în stânga cuprinsul şi textul articolelor noului cod iar în dreapta aceleaşi elemente pentru actul ales. Dacă articolul care vă este cunoscut apare în coloana din dreapta, atunci el apare în cuprins marcat cu albastru

- vă poziţionaţi pe acesta şi la click pe el primiţi corespondenţa cu articolul din noul cod care se marchează cu roşu

- dacă există informaţii suplimentare (speţe, CEDO, RIL, note/comentarii), în partea superioară se aprind butoanele care vă oferă aceste informaţii; la click pe unul din butoanele active, în partea inferioară se deschide o fereastră cu lista speţelor, deciziilor etc. Pentru a le vedea, daţi click şi vă apare textul. Fereastra respectivă poate fi mărită acţionând butonul de mărire fereastră.

- dacă vreţi să vedeţi toate articolele şi cuprinsul integral al celor două acte, , daţi click pe butonul Cuprins integral. Dacă vreţi să reveniţi numai la partea de text cu articole care au corespondent daţi click pe butonul Cuprins restrâns


În situaţia b), adică atunci când ştiţi secţiunea sau chiar articolul din Noul Cod civil, daţi dublu click în coloana din stânga pe noul cod care vă interesează. Se deschide cuprinsul şi textul Noului Cod civil pentru articolele care au corelaţii cu legislaţia. Vă deplasaţi în cuprins până la articolul/materia cunoscută

- dacă are corespondent este marcat cu albastru.

- click pe acesta şi în dreapta vă apar toate articolele din actele anterioare corelate cu acesta

- dacă există informaţii suplimentare (speţe, CEDO, RIL, note/comentarii), în partea superioară se aprind butoanele care vă oferă aceste informaţii

Accesaţi butonul Exemple practice pentru a vedea cum sunt oferite informaţiile în cele două situaţii