Noul Cod civil


Exemplele vor fi axate pe cele două situaţii prezentate în pagina anterioară.

În general, sunt numeroase cazurile când Noul Cod civil a preluat denumirea reglementărilor din Vechiul Cod sau legislaţia corelată (anterioară) şi în principiu ar fi relativ simplu să găsiţi instituţia sau materia care vă interesează. Nu întotdeauna preluarea dispoziţiilor legale este atât de evidentă, existând situaţii în care noua reglementare reţine expres noţiunile şi denumirile consacrate anterior numai în doctrina juridică (şi care nu se regăsesc expres în legislaţia anterioară).

De asemenea, ştiţi şi faptul că au apărut instituţii sau materii noi. Vom analiza situaţia, prin exemple, în ambele cazuri.


a) Cunoaşteţi articolele din legislaţia anterioară


i) O situaţie des întâlnită în instanţe priveşte problema Deschiderii succesiunilor reglementată în Vechiul Cod civil la Cap. I, Titlul I, Cartea III, art. 651 – 653.


Prin vizualizarea corelaţiei între coduri se remarcă următoarele:- Art. 651 trimite la art. 954 din Noul Cod civil

- Termenul moştenire înlocuieşte vechea noţiune de succesiune

- Corespondenţa la nivelul alineatelor este parţială

- La acest articol (651 Vechiul Cod civil.) se găsesc ataşate o serie de speţe, ce pot fi accesate prin intermediul butonului Speţe, în care sunt incidente reglementările referitoare la deschiderea succesiunii

- Art. 653 Vechiul Cod civil. trimite la art. 1126 şi 1127 din Noul Cod civil unde acum apar expres noţiunile de sezină şi moştenitor sezinar, consacrate anterior în doctrină.- Corespondenţa la nivelul alineatelor este parţială

- La aceste articole pot fi consultate deciziile: Decizia civilă nr. 2361/2005 a Î.C.C.J., Decizia civilă nr. 5787/2001 a C.S.J.

- Prin accesarea butonului Note/Comentarii se deschide secţiunea de doctrină unde pot fi vizualizate studii şi comentarii a căror analiză este centrată pe diverse aspecte privind sezina.


ii) Un alt exemplu: în Cartea III, Titlul III, Cap. III, Secţiunea II, efectul convenţiilor în privinţa persoanelor a treia. Prin vizualizarea corelaţiei între coduri se remarcă următoarele:

- Art. 975 Vechiul Cod civil este pus în corespondenţă cu art. 1562 Noul Cod civil care defineşte noţiunea de acţiune revocatorie

- Art. 1562 preia (sub denumirea consacrată anterior în doctrină) conţinutul acţiunii revocatorii, într-o formă mai detaliată, în care sunt prevăzute şi condiţiile de exercitare a acestei acţiuni

- Accesarea butonului Speţe permite vizualizarea unor hotărâri ce privesc acţiunea revocatorie: Decizia civilă nr. 92/2009 a Curţii de Apel Iaşi, Decizia civilă nr. 2136/2003 a Curţii de Apel Alba Iulia, Decizia civilă nr. 409/2003 a Curţii de Apel Bucureşti, Decizia civilă nr. 919/1970 a Tribunalului Suprem, Decizia civilă nr. 744/1959 a Tribunalului Suprem,

- Aspectele teoretice din doctrină privind această acţiune sunt ataşate articolului şi pot fi consultate la Note/Comentarii.


b) Cunoaşteţi articolele, instituţii, materii din noul Cod civil


i) Vă sunt cunoscute prevederile Cap. II Încheierea căsătoriei, Secţiunea 1.

- Art. 272 – Vârsta matrimonială vă oferă automat corelaţia cu Codul familiei, Titlul I Căsătoria, Cap. I – Încheierea căsătoriei, Art. 4

- Se consacră termenul Vârsta matrimonială pentru Vârsta minimă de căsătorie din vechea reglementare

- Prin accesarea butonului Note/Comentarii se deschide secţiunea de doctrină unde pot fi vizualizate studii şi comentarii ale căror analiză este centrată pe diverse aspecte privind Vârsta matrimonială


ii) În acelaşi capitol , la Art. 273 – Bigamia era termenul utilizat în mod uzual, însă era evitat în conţinutul Codului familiei

- Art. 273 – Bigamia vă oferă automat corelaţia cu Codul familiei, Titlul I Căsătoria, Cap. I – Încheierea căsătoriei, Art. 5

- Accesarea butonului Speţe permite vizualizarea unor hotărâri ce privesc Bigamia


iii) În Noul Cod civil Secţiunea a 2-a Reducţiunea liberalităţilor excesive reglementează la Art. 1.091 – Stabilirea rezervei succesorale şi a cotităţii disponibile

- Modulul vă oferă automat corelaţia cu Titlul II, Cap. IV, Secţiunea I Partea disponibilă a bunurilor şi Secţiunea II Reducţiunea donaţiunilor şi a legatelor

- Art. 1.091- vă oferă automat corelaţia cu Art. 845 şi Art. 849 din cele două secţiuni

- Corespondenţa este parţială (numai alineatele 1 şi 4, lucru vizibil la click pe aceste alineate)- Accesarea butonului Speţe permite vizualizarea unor hotărâri care privesc instituţiile rezervei succesorale şi cotităţii disponibile.